KATEGORIA: Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami

Dostęp do kursu: 180 dni dostępu
Przegląd Kursu
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego z uczniami z niepełnosprawnościami w tym niepełnesprawnością intelektualną.
Tematyka szkolenia:
  • Przepisy prawa regulujące doradztwo zawodowe w placówkach edukacyjnych
  • Sposoby I formy realizacji
    doradztwa
    zawodowego
  • Rodzaje doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych
  • Doradztwo zawodowe a rozwój I niepełnosprawność
  • Zadania doradcy zawodowego
  • Możliwości podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością intelektualną