KATEGORIA: Kursy ogólne

Prawo autorskie w pracy nauczyciela

Dostęp do kursu: 180 dni dostępu
Przegląd Kursu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa autorskiego oraz dozwolonego użytku szkolnego. W materiałach znajdują się również informacje na temat wykorzystania wizerunku oraz konkretne przykłady wykorzystania wizerunku oraz utworów w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki oświatowej.

W tym kursie nauczysz się:

  • Co to jest utwór?
  • Co jest chronione prawnie na terenie Polski?
  • Co to jest dozwolony użytek i jak z niego korzystać w szkole?
  • W jaki sposób legalnie wykorzystać utwór w szkole?
  • Co to jest dozwolony użytek i jak z niego korzystać w szkole?
  • Zasady licencjonowania oraz do kogo należy zwrócić się w celu wykorzystania utworu w warunkach poza dydaktycznych
  • Zasady korzystania z utworów podczas pracy zdalnej
  • Jak wygląda prawna ochrona wizerunku ucznia i nauczyciela w czasie pracy zdalnej

Kurs e-learningowy odpowiada 16 godzinom szkolenia stacjonarnego.