KATEGORIA: Nowoczesne technologie - TIK/ICT

Zasady pracy zdalnej i prezentacji on-line

Dostęp do kursu: 180 dni dostępu
Przegląd Kursu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie pracy zdalnej z uczniami oraz prowadzenia prezentacji on-line.

Tematyka szkolenia:

  • Praca i nauka zdalna a e-learning
  • Podstawa prawna nauki zdalnej i e-learningu
  • Konieczność stosowania prezentacji
  • Zasady dobrej prezentacji
  • Kolorystyka, typografia i spójność prezentacji
  • Zasady nauczania zdalnego
  • Zasady spotkania on-line

Kurs e-learningowy odpowiada 16 godzinom szkolenia stacjonarnego.